doelstellingen stichting put

De stichting heeft als doel: het stimuleren en promoten van plastische beeldhouwkunst in het bijzonder penningkunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en geven van workshops, verzorgen van publicaties en organiseren van exposities.


Informatie

Beleidsplan Stichting PUT en (financieel-) verslag 2023-2026


Donaties

Donaties met als doel de activiteiten van Stichting PUT mogelijk te maken zijn welkom op bankrekening NL28 INGB 0009243519, t.n.v. Stichting PUT.
Indien van toepassing o.v.v. het doel van uw donatie,
bijvoorbeeld 'monografie Wilfried Put'.
Als u bij de overmaking uw e-mail adres vermeldt ontvangt u t.z.t. meer informatie over de activiteiten van Stichting PUT.

Stichting PUT heeft een culturele ANBI status.
Onder bepaalde voorwaarden zijn uw donaties voor 125 % aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.
Fiscaal nummer: ANBI RSIN 859451227.