Doelstelling

De stichting heeft als doel: het stimuleren en promoten van plastische beeldhouwkunst in het bijzonder penningkunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door door het organiseren en geven van workshops, verzorgen van publicaties en organiseren van exposities.
 


Boek Wilfried Put

Binnenkort meer informatie over de uitgave Wilfried Put Beelden Tekeningen Penningen 


Informatie

Binnenkort meer informatie over Stichting PUT


Donaties

Donaties met als doel de activiteiten van Stichting PUT mogelijk te maken, in eerste instantie is dit de uitgave van de monografie Wilfried Put Beelden Tekeningen Penningen, zijn welkom op bankrekening NL28 INGB 0009243519, t.nv.. Stichting PUT, o.v.v. het doel van uw donatie.
Als u bij de overmaking uw e-mail adres vermeldt ontvangt u t.z.t. meer informatie over de activiteiten van Stichting PUT.