Doelstelling

De stichting heeft als doel: het stimuleren en promoten van plastische beeldhouwkunst in het bijzonder penningkunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door door het organiseren en geven van workshops, verzorgen van publicaties en organiseren van exposities.
 


Boek Wilfried Put

Binnenkort meer informatie over de uitgave Wilfried Put Beelden Tekeningen Penningen 


Informatie

Binnenkort meer informatie over Stichting PUT


Donaties

Binnenkort staat op deze pagina meer informatie over het geven van donaties met als doel de activiteiten van Stichting Put mogelijk te maken, in eerste instantie is dit de uitgave van het boek Wilfried Put Beelden Tekeningen Penningen.